Roasting tin

A gastronome roasting tin.

Measures 21" x 13" x 2"

£3.00